எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 4: பகுதி 09- வீடியோ!

Share this News:

வ்தார் கோத்திரத்தின் தலைமையகத்தில் அஸ்லான் ஹாதுனுக்குத் தெரியாமல் பகதூர் பே, அமீர் சாதத்தினுக்கு விருந்து ஏற்பாடு செய்கிறார். அவர்களுக்குள் பிரச்சனை வலுக்கிறது…

தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது!

உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com

1080p HD Version For Download Click Here

360p Tablet Version For Download Click Here


Share this News:

Leave a Reply