எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 4: பகுதி 33- வீடியோ!

Share this News:

கசிய பாதை வழியாக கரஜைசர் கோட்டையினுள் நுழைந்து தெக்ஃபுர் அரஸ் மற்றும் வீரர்கள்மீது எர்துருல் தாக்குதல் நடத்துகிறார்….

தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது!

உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com

1080p HD Version For Download Click Here

360p Tablet Version For Download Click Here


Share this News:

Leave a Reply