எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 4: பகுதி 32- வீடியோ!

Share this News:

ரஜைசர் கோட்டையினுள் நுழையும் ரகசிய பாதையை எர்துருல் பே-யின் வீரர்கள் அறிந்துகொண்டதைத் தெரியும் தளபதி டைட்டன், அதனை உடனே தெக்ஃபுர் அரஸுக்குத் தெரிவிக்க விரும்புகிறான்…

தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது!

உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com

1080p HD Version For Download Click Here

360p Tablet Version For Download Click Here


Share this News:

Leave a Reply