எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 4: பகுதி 35- வீடியோ!

ரஜைசர் கோட்டையைக் கைப்பற்றிய எர்துருலிடம் சமாதானம் பேசவும் கோட்டையைத் திரும்ப ஒப்படைக்கக் கோரியும் பிலேசிக்கின் கவர்னரிடமிருந்து செய்தி வருகிறது….

தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது!

உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com

1080p HD Version For Download Click Here

360p Tablet Version For Download Click Here

இச்செய்தியைப் பகிருங்கள்:

Leave a Reply