எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 3: பகுதி 91- வீடியோ!

அமீர் சாதத்தின் போட்ட தந்திரமான திட்டத்தில் சிக்கி, கிழக்கில் கொன்யாவுக்கு எதிரான மங்கோலியர்களின் படையெடுப்பைத் தடுக்க எர்துருல் பே-யும் தோழர்களும் புறப்படுகின்றனர்…. தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது! உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com 1080p HD Version For Download Click Here  240p Mobile Version For Download Click Here

மேலும்...

எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 3: பகுதி 90- வீடியோ!

கான்ஸ்டான்டி நோபிள் பேரரசுடன் அமைதி ஒப்பந்தம் போடுவதற்காக அமீர் சாதத்தினும் எர்துருல் பே-யும் கரஜைசர் கோட்டைக்குச் செல்கின்றனர்…. தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது! உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com 1080p HD Version For Download Click Here 240p Mobile Version For Download Click Here

மேலும்...

எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 3: பகுதி 89- வீடியோ!

கான்ஸ்டான்டி நோபிள் சக்ரவர்த்தி கரஜைசர் கோட்டையினைப் பாதுகாக்க புதிய தளபதியொருவரை அனுப்பி வைக்கிறார்…. தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது! உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com 1080p HD Version For Download Click Here 240p Mobile Version For Download Click Here

மேலும்...

எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 3: பகுதி 88- வீடியோ!

செல்ஜுக் பேரரசின் எல்லை மீது தாக்குதல் நடத்த அய்யூபிகளின் படை வந்து கொண்டிருக்கும் செய்தி சுல்தான் அலாவுதீனுக்குக் கிடைக்கிறது…… தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது! உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com 1080p HD Version For Download Click Here 240p Mobile Version For Download Click Here

மேலும்...

எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 3: பகுதி 87- வீடியோ!

தலைவர் இல்லாமல் இருக்கும் கரஜைசர் கோட்டையினைத் தாக்க சுல்தான் அலாவுதீனும் எர்துருலும் திட்டமிடுகின்றனர்….. தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது! உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com 1080p HD Version For Download Click Here 240p Mobile Version For Download Click Here

மேலும்...

எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 3: பகுதி 86- வீடியோ!

கவர்னர் வசிலியுஸை எர்துருல் கொல்ல இருந்த நிலையில் திடீரென அடையாளம் தெரியாத வில் வீரர்கள் சிலர் வந்து காப்பாற்றுகின்றனர்…… தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது! உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com  1080p HD Version For Download Click Here 240p Mobile Version For Download Click Here

மேலும்...

எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 3: பகுதி 85- வீடியோ!

ஹன்லி பஜார் மீது திடீர் தாக்குதல் நடத்தி சுல்தான் அலாவுதீனை உயிரோடு பிடிக்க கவர்னர் வசிலியுஸ் திட்டமிடுகிறான்….. தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது! உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com  1080p HD Version For Download Click Here 240p Mobile Version For Download Click Here

மேலும்...

எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 3: பகுதி 84- வீடியோ!

சுல்தான் அலாவுதீனுக்கு விஷம் வைத்ததாக எர்துருலைக் கைது செய்து சிறையிடும் அமீர் சாதத்தினுக்கு எதிராக ஆல்ப்கள் கொந்தளிக்கின்றனர்….. தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது! உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com 1080p HD Version For Download Click Here 240p Mobile Version For Download Click Here

மேலும்...

எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 3: பகுதி 83- வீடியோ!

ஹன்லி பஜாருக்கு வரும் வியாபாரி அபூ மன்ஸூர் யார் என்பதை எகதரினா அடையாளம் கண்டு கொள்கிறாள்…. தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது! உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com 1080p HD Version For Download Click Here  240p Mobile Version For Download Click Here

மேலும்...

எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 3: பகுதி 82- வீடியோ!

ஹன்லி பஜாரில் துருக்கிய கோத்திரங்களின் தலைவர்களுடன் ஆலோசனை கூட்டம் நடத்துவதற்கு ஏற்பாடாகிறது… தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது! உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com 1080p HD Version For Download Click Here  240p Mobile Version For Download Click Here

மேலும்...