எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 4: பகுதி 13- வீடியோ!

Share this News:

தான் இல்லாத போது ஹன்லி பஜாரை விற்றுவிட்டு, கோத்திரத்தினருடன் இடம்பெயர்ந்து செல்ல முடிவெடுத்த துந்தாருக்கு எர்துருல் அளிக்கும் தண்டனையைக் கேட்டு ஹைமானா அதிர்ச்சியடைகிறார்…

தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது!

உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com

1080p HD Version For Download Click Here

360p Tablet Version For Download Click Here


Share this News:

Leave a Reply