எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 4: பகுதி 10- வீடியோ!

Share this News:

ர்துருலின் மரணத்துக்குக் காரணமானவர்களைக் கண்டறிந்து தண்டனை நிறைவேற்ற சுல்தான் அலாவுதீனிடமிருந்து அமீர் சாதத்தினுக்கு உத்தரவு வருகிறது. அமீர் சாதத்தின் பதற்றமடைகிறார்…

தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது!

உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com

1080p HD Version For Download Click Here

360p Tablet Version For Download Click Here


Share this News:

Leave a Reply