எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 4: பகுதி 29- வீடியோ!

Share this News:

ரஜைசர் கோட்டையைத் தகர்க்க தயாரிக்கப்பட்ட கவண்களை அழித்து அதற்குப் பாதுகாவலாக இருந்த வீரர்களை கவர்னர் அரஸின் தளபதி டைட்டன் கொலை செய்கிறான்….

தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது!

உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com

1080p HD Version For Download Click Here

360p Tablet Version For Download Click Here


Share this News:

Leave a Reply