எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 4: பகுதி 27- வீடியோ!

ரஜைசர் கோட்டை மீதான எர்துருலின் முற்றுகையை எதிர்கொள்ள கவர்னர் அரஸ், பகதூர் பே-யைப் பயன்படுத்த சதி திட்டம் தீட்டுகிறான்…

தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது!

உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com

1080p HD Version For Download Click Here

360p Tablet Version For Download Click Here

இச்செய்தியைப் பகிருங்கள்:

Leave a Reply