எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 4: பகுதி 26- வீடியோ!

Share this News:

ம் மகனைக் கடத்திய கவர்னர் அரஸையும் கரஜசைர் கோட்டையையும் தாக்கி அழிக்க எர்துருல் வியூகம் வகுப்பது தெரிந்து, அந்த நேரத்தில் சவ்தார் கோத்திரத்தைக் கைப்பற்ற பகதூர் பே திட்டமிடுகிறார்…

தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது!

உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com

1080p HD Version For Download Click Here

360p Tablet Version For Download Click Here


Share this News:

Leave a Reply