எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 4: பகுதி 18- வீடியோ!

Share this News:

துர்குத்துக்கும் அஸ்லான் ஹாதுனுக்கும் விஷம் வைத்த குற்றச்சாட்டு பகதூர் பே-க்கு எதிராக திரும்புகிறது. இதனால் பகதூர் பே-யும் கரஜா ஹாதுனும் அதிர்ச்சியடைகின்றனர்….

தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது!

உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com

1080p HD Version For Download Click Here

360p Tablet Version For Download Click Here


Share this News:

Leave a Reply