எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 4: பகுதி 16- வீடியோ!

Share this News:

துர்குத்துக்கும் அஸ்லான் ஹாதுனுக்கும் திருமணம் நடக்கும் வேளையில் கரஜைசர் கோட்டையைத் தாக்க எர்துருல் திட்டமிடுகிறார்….

தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது!

உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com

1080p HD Version For Download Click Here

360p Tablet Version For Download Click Here


Share this News:

Leave a Reply