எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 4: பகுதி 01- வீடியோ!

Share this News:

ங்கோலிய படையெடுப்பை எதிர்கொள்ளச் சென்ற எர்துருல் சிலுவைபடையினரால் தாக்கப்படுகிறார். அவரைக் கொன்ற சந்தோசத்தைச் சிலுவைபடையினர் கொண்டாடுகின்றனர்….

தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது!

உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com

1080p HD Version For Download Click Here

360p Tablet Version For Download Click Here


Share this News:

Leave a Reply