எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 4: பகுதி 05- வீடியோ!

சவ்தார் கோத்திரத்தைக் கைப்பற்றி அஸ்லான் ஹாதுனை அடைய அமீர் சாதத்தினால் யுத்தத்திலிலிருந்து திரும்ப வரவழைக்கப்பட்ட பக்தூர் பே-யின் வருகை அஸ்லான் ஹாதுனை அதிர்ச்சியடைய வைக்கிறது… தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது! உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com  1080p HD Version For Download Click Here 360p Tablet Version For Download Click Here

மேலும்...

எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 4: பகுதி 04- வீடியோ!

காயி கோத்திரத்தின் புதிய தலைவராக தேர்வு செய்யப்பட்ட துந்தாருக்கு நெருக்கடியை ஏற்படுத்தி ஹன்லி சந்தையைக் கையகப்படுத்தவும் துருக்கிய கோத்திரங்கள் அனைத்தையும் கான்ஸ்டான்டி நோபிள் எல்லையை விட்டுத் துரத்தியடிக்கவும் கவர்னர் அரஸ் திட்டமிடுகிறான்… தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது! உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com 1080p HD Version For Download Click Here 360p Tablet Version For Download Click Here

மேலும்...

எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 4: பகுதி 03- வீடியோ!

எர்துருலைக் கொன்றவர்களைப் பழிவாங்குவதற்காக காயி கோத்திரத்தினைத் தூண்டிவிடும் எர்துருலின் தோழர் துர்குத்தை அழிப்பதற்கு அமீர் சாதத்தின் திட்டமிடுகிறார்… தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது! உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com 1080p HD Version For Download Click Here 360p Tablet Version For Download Click Here

மேலும்...

எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 4: பகுதி 02- வீடியோ!

கொல்லப்பட்ட எர்துருலுக்காக பழிக்குப் பழி வாங்குவது என காயி கோத்திரத்தினர் சபதமேற்கின்றனர். காயி கோத்திரத்தின் தலைவராக எர்துருலின் தம்பி துந்தார் பதவியேற்கிறார்… தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது! உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com 1080p HD Version For Download Click Here  360p Tablet Version For Download Click Here

மேலும்...

எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 4: பகுதி 01- வீடியோ!

மங்கோலிய படையெடுப்பை எதிர்கொள்ளச் சென்ற எர்துருல் சிலுவைபடையினரால் தாக்கப்படுகிறார். அவரைக் கொன்ற சந்தோசத்தைச் சிலுவைபடையினர் கொண்டாடுகின்றனர்…. தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது! உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com 1080p HD Version For Download Click Here  360p Tablet Version For Download Click Here

மேலும்...

எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 3: பகுதி 91- வீடியோ!

அமீர் சாதத்தின் போட்ட தந்திரமான திட்டத்தில் சிக்கி, கிழக்கில் கொன்யாவுக்கு எதிரான மங்கோலியர்களின் படையெடுப்பைத் தடுக்க எர்துருல் பே-யும் தோழர்களும் புறப்படுகின்றனர்…. தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது! உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com 1080p HD Version For Download Click Here  240p Mobile Version For Download Click Here

மேலும்...

எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 3: பகுதி 90- வீடியோ!

கான்ஸ்டான்டி நோபிள் பேரரசுடன் அமைதி ஒப்பந்தம் போடுவதற்காக அமீர் சாதத்தினும் எர்துருல் பே-யும் கரஜைசர் கோட்டைக்குச் செல்கின்றனர்…. தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது! உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com 1080p HD Version For Download Click Here 240p Mobile Version For Download Click Here

மேலும்...

எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 3: பகுதி 89- வீடியோ!

கான்ஸ்டான்டி நோபிள் சக்ரவர்த்தி கரஜைசர் கோட்டையினைப் பாதுகாக்க புதிய தளபதியொருவரை அனுப்பி வைக்கிறார்…. தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது! உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com 1080p HD Version For Download Click Here 240p Mobile Version For Download Click Here

மேலும்...

எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 3: பகுதி 88- வீடியோ!

செல்ஜுக் பேரரசின் எல்லை மீது தாக்குதல் நடத்த அய்யூபிகளின் படை வந்து கொண்டிருக்கும் செய்தி சுல்தான் அலாவுதீனுக்குக் கிடைக்கிறது…… தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது! உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com 1080p HD Version For Download Click Here 240p Mobile Version For Download Click Here

மேலும்...

எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 3: பகுதி 87- வீடியோ!

தலைவர் இல்லாமல் இருக்கும் கரஜைசர் கோட்டையினைத் தாக்க சுல்தான் அலாவுதீனும் எர்துருலும் திட்டமிடுகின்றனர்….. தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது! உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com 1080p HD Version For Download Click Here 240p Mobile Version For Download Click Here

மேலும்...