எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 3: பகுதி 91- வீடியோ!

Share this News:

மீர் சாதத்தின் போட்ட தந்திரமான திட்டத்தில் சிக்கி, கிழக்கில் கொன்யாவுக்கு எதிரான மங்கோலியர்களின் படையெடுப்பைத் தடுக்க எர்துருல் பே-யும் தோழர்களும் புறப்படுகின்றனர்….

தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது!

உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com

1080p HD Version For Download Click Here

240p Mobile Version For Download Click Here


Share this News:

Leave a Reply