எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 3: பகுதி 76- வீடியோ!

நிகேயாவிலிருக்கும் ரோம சக்ரவர்த்தின் அரண்மனையில் உளவாளியாக இருந்த சுல்தான் அலாவுதீனின் ஒற்றனைக் கண்டுபிடித்து அவனைக் கொல்வதற்காக துரத்துகின்றனர் ரோம வீரர்கள்… தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது! உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com 1080p HD Version For Download Click Here  240p Mobile Version For Download Click Here

மேலும்...

எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 3: பகுதி 75- வீடியோ!

சவ்தார் கோத்திரத்தைக் கைப்பற்றும் உரால், அங்கிருக்கும் எர்துருலின் அம்மா ஹைமா அவரின் மனைவி ஹலிமா மற்றும் பாம்ஸியின் மனைவி ஹஃப்ஸா ஆகியோரைக் கொல்வதற்குத் தயாராகிறான்… தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது! உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com 1080p HD Version For Download Click Here  240p Mobile Version For Download Click Here

மேலும்...

எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 3: பகுதி 74- வீடியோ!

தோகனின் மரணத்துக்குத் தாம் காரணமாகி விட்டோமே என மனம் நொந்து காயி கோத்திரத்தைவிட்டு வெளியேறுகிறார் எர்துருலின் சகோதரர் துந்தார்… தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது! உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com 1080p HD Version For Download Click Here  240p Mobile Version For Download Click Here

மேலும்...

எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 3: பகுதி 73- வீடியோ!

பாம்சிக்கும் ஹெலனாவுக்கும் இப்னு அரபி திருமணம் செய்து வைக்கிறார். அதே சமயம், சவ்தார் கோத்திரத்தைக் கைப்பற்றுவதற்கு உரால் புறப்படுகிறான்… தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது! உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com  1080p HD Version For Download Click Here  240p Mobile Version For Download Click Here

மேலும்...

எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 3: பகுதி 72- வீடியோ!

உராலுக்கு சவ்தார் கோத்திரத்திலிருந்து தகவல் கொடுத்து கொண்டிருந்த அஜார் பே-யையும் மகளையும் கவர்னர் வசிலியுஸின் தளபதி தியோவையும், அலியார் பே எர்துருலிடம் ஒப்படைக்கிறார்… தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது! உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com  1080p HD Version For Download Click Here 240p Mobile Version For Download Click Here

மேலும்...

எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 3: பகுதி 71- வீடியோ!

தோகன் கொல்லப்படுவதற்குக் காரணமான தம் சகோதரன் துந்தாரை எர்துருல் மன்னிப்பாரா என்ற கவலையில் தவிக்கிறார் ஹைமானா… தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது! உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com 1080p HD Version For Download Click Here 240p Mobile Version For Download Click Here

மேலும்...

எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 3: பகுதி 70- வீடியோ!

துந்தாரைக் காப்பாற்றுவதற்காக கரஜைசர் கோட்டை மீது எர்துருல் தாக்குதல் நடத்துகிறார்… தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது! உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com 1080p HD Version For Download Click Here 240p Mobile Version For Download Click Here

மேலும்...

எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 3: பகுதி 69- வீடியோ!

கான்ஸ்டான்டி நோபிளிலிருந்து பேரரசரின் அழைப்பின் பேரில் தம் திருமணத்துக்காக ஹெலனாவுடன் நிகேயாவுக்குக் கிளம்புகிறான் கவர்னர் வசிலியுஸ்… தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது! உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com 1080p HD Version For Download Click Here  240p Mobile Version For Download Click Here

மேலும்...

எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 3: பகுதி 68- வீடியோ!

எர்துருலுக்கு கரஜைசர் கோட்டையில் நடக்கும் விசயங்களைத் தெரிவிக்கும் உளவாளி யார் என்பதைக் கண்டுபிடிக்க, துந்தாரைக் கொடுமைபடுத்துகிறான் கவர்னர் வசிலியுஸ்… தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது! உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com 1080p HD Version For Download Click Here  240p Mobile Version For Download Click Here

மேலும்...

எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 3: பகுதி 67- வீடியோ!

கான்ஸ்டான்டி நோபிளுக்கு கவர்னர் வசிலியுஸ் கொண்டு செல்லும் துந்தாரைக் காப்பாற்றவும் பழிவாங்கவும் சபதமேற்று எர்துருலும் தோழர்களும் புறப்படுகிறார்கள்… தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது! உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com 240p Mobile Version For Download Click Here

மேலும்...