எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 3: பகுதி 71- வீடியோ!

தோகன் கொல்லப்படுவதற்குக் காரணமான தம் சகோதரன் துந்தாரை எர்துருல் மன்னிப்பாரா என்ற கவலையில் தவிக்கிறார் ஹைமானா… தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது! உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com 1080p HD Version For Download Click Here 240p Mobile Version For Download Click Here

மேலும்...

எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 3: பகுதி 70- வீடியோ!

துந்தாரைக் காப்பாற்றுவதற்காக கரஜைசர் கோட்டை மீது எர்துருல் தாக்குதல் நடத்துகிறார்… தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது! உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com 1080p HD Version For Download Click Here 240p Mobile Version For Download Click Here

மேலும்...

எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 3: பகுதி 69- வீடியோ!

கான்ஸ்டான்டி நோபிளிலிருந்து பேரரசரின் அழைப்பின் பேரில் தம் திருமணத்துக்காக ஹெலனாவுடன் நிகேயாவுக்குக் கிளம்புகிறான் கவர்னர் வசிலியுஸ்… தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது! உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com 1080p HD Version For Download Click Here  240p Mobile Version For Download Click Here

மேலும்...

எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 3: பகுதி 68- வீடியோ!

எர்துருலுக்கு கரஜைசர் கோட்டையில் நடக்கும் விசயங்களைத் தெரிவிக்கும் உளவாளி யார் என்பதைக் கண்டுபிடிக்க, துந்தாரைக் கொடுமைபடுத்துகிறான் கவர்னர் வசிலியுஸ்… தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது! உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com 1080p HD Version For Download Click Here  240p Mobile Version For Download Click Here

மேலும்...

எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 3: பகுதி 67- வீடியோ!

கான்ஸ்டான்டி நோபிளுக்கு கவர்னர் வசிலியுஸ் கொண்டு செல்லும் துந்தாரைக் காப்பாற்றவும் பழிவாங்கவும் சபதமேற்று எர்துருலும் தோழர்களும் புறப்படுகிறார்கள்… தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது! உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com 240p Mobile Version For Download Click Here

மேலும்...

எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 3: பகுதி 66- வீடியோ!

கொன்யா செல்லும் வழியில் துந்தாரையும் தோகனையும் தாக்குவதற்கும் எர்துருல் பிடித்து வைத்துள்ள கவர்னர் வசிலியுஸின் தளபதி தியோவைத் தப்ப வைப்பதற்கும் உராலும் அவர் ஆதரவாளர்களும் சதி செய்கிறார்கள்… தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது! உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com  240p Mobile Version For Download Click Here

மேலும்...

எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 3: பகுதி 65- வீடியோ!

கான்ஸ்டான்டி நோபிளிலிருந்து வந்த செய்தியைச் சுல்தான் அலாவுதீனிடம் கொண்டு சேர்ப்பதற்காக துந்தாரையும் தோகனையும் எர்துருல் கொன்யாவுக்கு அனுப்ப முடிவு செய்கிறார்…. தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது! உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com  240p Mobile Version For Download Click Here

மேலும்...

எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 3: பகுதி 64- வீடியோ!

எர்துருக்காக உளவு வேலை பார்த்ததாக சந்தேகித்து ஹெலனாவை கவர்னர் வசிலியுஸ் பாதாளச் சிறையில் அடைக்கிறான். ஹெலனாவை இனி உயிருடன் காணப்போவதில்லை என்ற கோபத்தில் பாம்ஸி ஆவேசம் கொள்கிறார்…. தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது! உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com  240p Mobile Version For Download Click Here

மேலும்...

எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 3: பகுதி 63- வீடியோ!

உராலுடன் துருக்கிய பே-க்கள் சிலர் ரகசிய சந்திப்பு நடத்திய விவரம் அறிந்து அவர்களைப் பின் தொடர்ந்து சென்ற அலியார் உராலிடம் அகப்பட்டு கொள்கிறார்…. தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது! உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com  240p Mobile Version For Download Click Here

மேலும்...

எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 3: பகுதி 62- வீடியோ!

எர்துருலுக்கும் அலியாருக்கும் எதிராக கவர்னர் வசிலியுஸும் உராலும் சேர்ந்து துருக்கிய கோத்திரங்களில் பிளவேற்படுத்தி தலைமை பதவியைக் கைப்பற்ற திட்டமிடுகின்றனர்….. தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது! உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com  240p Mobile Version For Download Click Here

மேலும்...