எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 3: பகுதி 72- வீடியோ!

ராலுக்கு சவ்தார் கோத்திரத்திலிருந்து தகவல் கொடுத்து கொண்டிருந்த அஜார் பே-யையும் மகளையும் கவர்னர் வசிலியுஸின் தளபதி தியோவையும், அலியார் பே எர்துருலிடம் ஒப்படைக்கிறார்…

தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது!

உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com

1080p HD Version For Download Click Here

240p Mobile Version For Download Click Here

இச்செய்தியைப் பகிருங்கள்:

Leave a Reply