எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 3: பகுதி 56- வீடியோ!

Share this News:

ன்லி பஜாரை எர்துருலிடமிருந்து வஞ்சகமாக கைப்பற்ற கவர்னர் வசிலியுஸ் போட்ட திட்டம் தோல்வியடைந்த நிலையில், எர்துருலிடமிருந்து கவர்னர் வசிலியுஸ் எப்படி தப்பித்தான் என்பதை தொடரின் இப்பகுதியில் காணலாம்…

தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது!

உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com240p Mobile Version For Download Click Here


Share this News:

Leave a Reply