எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 3: பகுதி 55- வீடியோ!

எர்துருல் சீசன் 3 பாகம் 55
Share this News:

ன்லி பஜாரை எர்துருலிடமிருந்து வஞ்சகமாக கைப்பற்ற கவர்னர் வசிலியுஸ் போட்ட திட்டம் பலித்ததா, அஸ்லான் மற்றும் பாம்ஸி என்ன ஆனார்கள் என்பதை தொடரின் இப்பகுதியில் காணலாம்…

தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது!

உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com240p Mobile Version For Download Click Here


Share this News:

Leave a Reply