எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 3: பகுதி 87- வீடியோ!

தலைவர் இல்லாமல் இருக்கும் கரஜைசர் கோட்டையினைத் தாக்க சுல்தான் அலாவுதீனும் எர்துருலும் திட்டமிடுகின்றனர்….. தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது! உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com 1080p HD Version For Download Click Here 240p Mobile Version For Download Click Here

மேலும்...

எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 3: பகுதி 86- வீடியோ!

கவர்னர் வசிலியுஸை எர்துருல் கொல்ல இருந்த நிலையில் திடீரென அடையாளம் தெரியாத வில் வீரர்கள் சிலர் வந்து காப்பாற்றுகின்றனர்…… தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது! உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com  1080p HD Version For Download Click Here 240p Mobile Version For Download Click Here

மேலும்...

எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 3: பகுதி 85- வீடியோ!

ஹன்லி பஜார் மீது திடீர் தாக்குதல் நடத்தி சுல்தான் அலாவுதீனை உயிரோடு பிடிக்க கவர்னர் வசிலியுஸ் திட்டமிடுகிறான்….. தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது! உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com  1080p HD Version For Download Click Here 240p Mobile Version For Download Click Here

மேலும்...

எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 3: பகுதி 84- வீடியோ!

சுல்தான் அலாவுதீனுக்கு விஷம் வைத்ததாக எர்துருலைக் கைது செய்து சிறையிடும் அமீர் சாதத்தினுக்கு எதிராக ஆல்ப்கள் கொந்தளிக்கின்றனர்….. தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது! உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com 1080p HD Version For Download Click Here 240p Mobile Version For Download Click Here

மேலும்...

எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 3: பகுதி 83- வீடியோ!

ஹன்லி பஜாருக்கு வரும் வியாபாரி அபூ மன்ஸூர் யார் என்பதை எகதரினா அடையாளம் கண்டு கொள்கிறாள்…. தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது! உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com 1080p HD Version For Download Click Here  240p Mobile Version For Download Click Here

மேலும்...

எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 3: பகுதி 82- வீடியோ!

ஹன்லி பஜாரில் துருக்கிய கோத்திரங்களின் தலைவர்களுடன் ஆலோசனை கூட்டம் நடத்துவதற்கு ஏற்பாடாகிறது… தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது! உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com 1080p HD Version For Download Click Here  240p Mobile Version For Download Click Here

மேலும்...

எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 3: பகுதி 81- வீடியோ!

வியாபாரி அபூ மன்சூர் யார் என்பதைக் கண்டுபிடிக்க ஹன்லி பஜாருக்கு வரும் எகதரினா, அங்கு அமீர் சாதத்தின் வருவதைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைகிறாள்… தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது! உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com 1080p HD Version For Download Click Here  240p Mobile Version For Download Click Here

மேலும்...

எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 3: பகுதி 80- வீடியோ!

எர்துருலைத் தீர்த்துக்கட்ட கிடைத்த சந்தர்ப்பத்தைப் பாழாக்கிய வியாபாரி அபூ மன்சூர் யார் என்பதைக் கண்டுபிடிப்பதற்குக் கவர்னர் வசிலியுஸ் முயற்சி செய்கிறான்… தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது! உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com 1080p HD Version For Download Click Here  240p Mobile Version For Download Click Here

மேலும்...

எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 3: பகுதி 79- வீடியோ!

பைசாந்திய அரண்மனையிலிருந்து தப்பித்த சுல்தான் அலாவுதீனி உளவாளியைச் சந்திப்பதற்காக எர்துருல், அவர் ஒளிந்திருக்கும் குகைக்குச் செல்கிறார்… தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது! உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com 1080p HD Version For Download Click Here  240p Mobile Version For Download Click Here

மேலும்...

எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 3: பகுதி 78- வீடியோ!

கயி கோத்திரத்தினருடன் வியாபாரம் செய்வதற்காக புதிய வியாபாரி ஒருவர் வருகை தருகிறார். அதிகமான தங்கத்தை முன்பணமாக தரும் அவர் மீது ஹலிமா சுல்தானுக்குச் சந்தேகம் எழுகிறது… தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது! உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com 1080p HD Version For Download Click Here  240p Mobile Version For Download Click Here

மேலும்...