எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 4: பகுதி 05- வீடியோ!

சவ்தார் கோத்திரத்தைக் கைப்பற்றி அஸ்லான் ஹாதுனை அடைய அமீர் சாதத்தினால் யுத்தத்திலிலிருந்து திரும்ப வரவழைக்கப்பட்ட பக்தூர் பே-யின் வருகை அஸ்லான் ஹாதுனை அதிர்ச்சியடைய வைக்கிறது… தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது! உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com  1080p HD Version For Download Click Here 360p Tablet Version For Download Click Here

மேலும்...

எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 4: பகுதி 04- வீடியோ!

காயி கோத்திரத்தின் புதிய தலைவராக தேர்வு செய்யப்பட்ட துந்தாருக்கு நெருக்கடியை ஏற்படுத்தி ஹன்லி சந்தையைக் கையகப்படுத்தவும் துருக்கிய கோத்திரங்கள் அனைத்தையும் கான்ஸ்டான்டி நோபிள் எல்லையை விட்டுத் துரத்தியடிக்கவும் கவர்னர் அரஸ் திட்டமிடுகிறான்… தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது! உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com 1080p HD Version For Download Click Here 360p Tablet Version For Download Click Here

மேலும்...

எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 4: பகுதி 03- வீடியோ!

எர்துருலைக் கொன்றவர்களைப் பழிவாங்குவதற்காக காயி கோத்திரத்தினைத் தூண்டிவிடும் எர்துருலின் தோழர் துர்குத்தை அழிப்பதற்கு அமீர் சாதத்தின் திட்டமிடுகிறார்… தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது! உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com 1080p HD Version For Download Click Here 360p Tablet Version For Download Click Here

மேலும்...

எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 4: பகுதி 02- வீடியோ!

கொல்லப்பட்ட எர்துருலுக்காக பழிக்குப் பழி வாங்குவது என காயி கோத்திரத்தினர் சபதமேற்கின்றனர். காயி கோத்திரத்தின் தலைவராக எர்துருலின் தம்பி துந்தார் பதவியேற்கிறார்… தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது! உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com 1080p HD Version For Download Click Here  360p Tablet Version For Download Click Here

மேலும்...

எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 4: பகுதி 01- வீடியோ!

மங்கோலிய படையெடுப்பை எதிர்கொள்ளச் சென்ற எர்துருல் சிலுவைபடையினரால் தாக்கப்படுகிறார். அவரைக் கொன்ற சந்தோசத்தைச் சிலுவைபடையினர் கொண்டாடுகின்றனர்…. தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது! உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com 1080p HD Version For Download Click Here  360p Tablet Version For Download Click Here

மேலும்...