சவூதியில் பெற்றோர் ஸ்பான்ஷர்ஷிப்பில் உள்ள 25 வயதுக்கு மேற்பட்ட ஆண்களுக்கு முக்கிய அறிவுறுத்தல்!

ரியாத் (07 டிச 2022): சவூதியில் பெற்றோர் ஸ்பான்ஷர்ஷிப்பில் உள்ள 25 வயதுக்கு மேற்பட்ட ஆண்கள் தங்கள் ஸ்பான்சர்ஷிப்பை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்று பாஸ்போர்ட் துறை தெரிவித்துள்ளது அதேபோல திருமணமான பெண்கள் கணவரின் பெயருக்கு ஸ்பான்சர்ஷிப்பை மாற்ற வேண்டும் என்றும் ஜவாசத் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. தாய் அல்லது தந்தையின் சார்பு விசாவில் இருக்கும் ஆண் குழந்தைகள் 25 வயதை அடைந்தவுடன் தங்கள் ஸ்பான்சர்ஷிப்பை மாற்ற வேண்டும் என்று ஜவாசத் தெளிவுபடுத்தியது. 25 வயது நிறைவடைந்த ஆண் குழந்தைகள் பெற்றோரின்…

மேலும்...