டெல்லி மக்களுக்காக சென்னை ஐடி ஊழியர்கள் நடத்திய அமைதி போராட்டம் -VIDEO

Share this News:

டெல்லியில் வன்முறையால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு சென்னையில் ஐ.டி.ஊழியர்கள் சிறுசேரி ஐ.டி ஊழியர்களின் மெழுகுவர்த்தி ஏந்திய அமைதிப் போராட்டம்.


Share this News:

Leave a Reply