ரியாத்தில் நடந்த ஜமால்முஹம்மது கல்லூரி முன்னாள் மாணவர் சங்கத்தின் ஆண்டுவிழா!

ரியாத் (29 பிப் 2020): திருச்சி ஜமால்முஹம்மது கல்லூரி தமிழகத்தின் பெயர்பெற்ற கல்வி நிறுவனங்களுள் ஒன்றாகும். இக்கல்லூரியின் முன்னாள் மாணவர்கள் உலகளாவிய அளவில் முன்னாள் மாணவர் சங்கங்களை நடத்தி வருகின்றனர். ஜமால் முஹம்மது கல்லூரி முன்னாள் மாணவர் சங்கத்தின் ரியாத் பிரிவு கடந்த 20 பிப்ரவரி 2020 அன்று ரியாத்தின் நூஃபா அரங்கில் தனது ஆண்டுவிழாவை மிகச் சிறப்பாகக் கொண்டாடியது. ஜமாலியன் ரியாத் தலைவர் ஜியாவுதீன் தலைமை தாங்க, முன்னிலையாக துணைத் தலைவர் மாலிக் இப்ராஹிம், செயலாளர்…

மேலும்...