அமெரிக்க சுதந்திர வரலாறு – ஒரு பார்வை

ஜூலை 4 உலகின் மாபெரும் வல்லரசு என்று மார் தட்டிக் கொள்ளும் அமெரிக்காவின் 245வது சுதந்திர தினம் இன்று! அமெரிக்க சுதந்திர போராட்டத்தைப் பற்றி அறிந்துகொள்வோமா..? சிறு குழந்தைகளிடம் கேட்டாலும் பதில் வரக்கூடிய ஒரு கேள்வி, அமெரிக்காவை கண்டுபிடித்தது யார்? கொலம்பஸ்! கி.பி. 1492-இல் கொலம்பஸ் அமெரிக்காவைக் கண்டுபிடித்தார். ஆனால் அமெரிக்கா எனும் ஒரு நாடு கொலம்பஸ் மூலமாக உலகத்துக்கு அறிமுகமாகவில்லை. கொலம்பஸ் அமெரிக்காவிற்கு வந்து சென்றதற்குப் பிறகு, அந்த இடம் மக்கள் வாழ்க்கைக்கு ஏற்றதொரு இடமா…

மேலும்...