உலகக் கோப்பை ஜுரத்தின் இடையே குளிர் காலத்தை வரவேற்கும் கத்தார்!

தோஹா (14 டிச 2022): கத்தாரில் குளிர் அதிகமாக உள்ளது. நாட்டில் நேற்று குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையாக 12 செல்சியஸ் பாகையாகவும், அதிகபட்ச வெப்பநிலை 24 செல்சியஸ் பாகையாகவும் பதிவாகியுள்ளது. மிசைட் (13), வக்ரா (16), தோஹா விமான நிலையம் (18), கத்தார் யூனி (17), அல் கோர் (14), கரானா (14), அபு சாம்ரா (16) மற்றும் குவைரியா (16) செல்சியசாக வெப்பநிலை பதிவாகியுள்ளது. தோஹா நகரில் இன்றைய அதிகபட்ச வெப்பநிலை 25 டிகிரி செல்சியஸ் ஆகவும்,…

மேலும்...