எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 4: பகுதி 35- வீடியோ!

கரஜைசர் கோட்டையைக் கைப்பற்றிய எர்துருலிடம் சமாதானம் பேசவும் கோட்டையைத் திரும்ப ஒப்படைக்கக் கோரியும் பிலேசிக்கின் கவர்னரிடமிருந்து செய்தி வருகிறது…. தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது! உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com 1080p HD Version For Download Click Here 360p Tablet Version For Download Click Here

மேலும்...

எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 4: பகுதி 34- வீடியோ!

கரஜைசர் கோட்டையிலிருந்து சமயோஜிதமாக எர்துருல் கையில் சிக்காமல் தெக்ஃபுர் அரஸ் தப்பிக்கிறான்…. தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது! உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com 1080p HD Version For Download Click Here 360p Tablet Version For Download Click Here

மேலும்...

எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 4: பகுதி 33- வீடியோ!

ரகசிய பாதை வழியாக கரஜைசர் கோட்டையினுள் நுழைந்து தெக்ஃபுர் அரஸ் மற்றும் வீரர்கள்மீது எர்துருல் தாக்குதல் நடத்துகிறார்…. தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது! உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com  1080p HD Version For Download Click Here 360p Tablet Version For Download Click Here

மேலும்...

எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 4: பகுதி 32- வீடியோ!

கரஜைசர் கோட்டையினுள் நுழையும் ரகசிய பாதையை எர்துருல் பே-யின் வீரர்கள் அறிந்துகொண்டதைத் தெரியும் தளபதி டைட்டன், அதனை உடனே தெக்ஃபுர் அரஸுக்குத் தெரிவிக்க விரும்புகிறான்… தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது! உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com  1080p HD Version For Download Click Here 360p Tablet Version For Download Click Here

மேலும்...

எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 4: பகுதி 31- வீடியோ!

சவ்தார் கோத்திரத்துக்கு வரும் வழியில் தன்னைக் கொல்ல போட்டிருந்த திட்டத்தை அறிந்து கொள்ளும் எர்துருல் பே, வேற்று பாதை வழியாக சவ்தார் கோத்திரம் வந்தடைகிறார்….. தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது! உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com 1080p HD Version For Download Click Here 360p Tablet Version For Download Click Here

மேலும்...

எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 4: பகுதி 30- வீடியோ!

சவ்தார் கோத்திரத்தைக் கைப்பற்றும் பகதூர் பே, துர்குத் ஆல்பையும் அஸ்லான் ஹாதுனையும் பகடை காயாக வைத்து எர்துருலைத் தீர்த்துகட்ட கவர்னர் அரஸுடன் சேர்ந்து திட்டமிடுகிறான்….. தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது! உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com  1080p HD Version For Download Click Here 360p Tablet Version For Download Click Here

மேலும்...

எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 4: பகுதி 29- வீடியோ!

கரஜைசர் கோட்டையைத் தகர்க்க தயாரிக்கப்பட்ட கவண்களை அழித்து அதற்குப் பாதுகாவலாக இருந்த வீரர்களை கவர்னர் அரஸின் தளபதி டைட்டன் கொலை செய்கிறான்…. தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது! உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com 1080p HD Version For Download Click Here  360p Tablet Version For Download Click Here

மேலும்...

எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 4: பகுதி 28- வீடியோ!

கரஜைசர் கோட்டையைத் தகர்க்க தயாரிக்கும் பகதூர் பே மூலம் தயாரிக்கப்படும் கவண் குறித்தத் தகவலை அறியும் கவர்னர் அரஸ் அதனை நாசமாக்க திட்டம் வகுக்கிறான்… தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது! உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com 1080p HD Version For Download Click Here  360p Tablet Version For Download Click Here

மேலும்...

எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 4: பகுதி 27- வீடியோ!

கரஜைசர் கோட்டை மீதான எர்துருலின் முற்றுகையை எதிர்கொள்ள கவர்னர் அரஸ், பகதூர் பே-யைப் பயன்படுத்த சதி திட்டம் தீட்டுகிறான்… தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது! உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com  1080p HD Version For Download Click Here 360p Tablet Version For Download Click Here

மேலும்...

எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 4: பகுதி 26- வீடியோ!

தம் மகனைக் கடத்திய கவர்னர் அரஸையும் கரஜசைர் கோட்டையையும் தாக்கி அழிக்க எர்துருல் வியூகம் வகுப்பது தெரிந்து, அந்த நேரத்தில் சவ்தார் கோத்திரத்தைக் கைப்பற்ற பகதூர் பே திட்டமிடுகிறார்… தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது! உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com  1080p HD Version For Download Click Here  360p Tablet Version For Download Click Here

மேலும்...