போலி அறிவியல், மாற்று மருத்துவம், மூட நம்பிக்கை!

தமிழ் கூறும் நல்லுலகில் அலோபதியை விமர்சித்து ஏராளமான நூல்கள் வந்துள்ளன. அந்த அலைக்கு மாற்றாக மாற்று மருத்துவத்தை விமர்சனம் செய்த ஆங்கில் மருத்துவ நூல் எனும் வகையில் இந்த நூல் தனி கவனம் பெற்றுள்ளது. அதனால் தானோ என்னமோ அமேசான் கிண்டிலில் விற்பனையில் முதலிடத்தையும் பிடித்துள்ளது. பிற மருத்துவ முறைகளை போலி அறிவியல் என்றும் ஆங்கில மருத்துவம் என அழைக்கப்படுவது விஞ்ஞான மருத்துவம் எனவும் குறிப்பிடும் ஆசிரியர் தொற்று நோய்கள், பரவாத நோய்கள், இயற்கை, செயற்கை, எது…

மேலும்...