ஆங்கில தமிழாக்கம் – வடிவேலு வெர்ஷன்: ரிலாக்ஸ் ப்ளீஸ்

வடிவேலுவின் வருகைக்குப்பிறகு நம் பேசுமொழி எத்தனை மாறியிருக்கிறது என்று இந்த நீண்ட பட்டியலைக்கண்டால் வியப்பாக இருக்கிறது…* _Oh shit_ – *வட போச்சே* _Is it so?_ – *ஆஹாம்* _Be careful_ – *மண்ட பத்திரம்* _Back to square one_ – *மறுபடியும் முதல்லருந்தா?* _I feel you, bro_ – *வொய் ப்லெட்? சேம் ப்லெட்* _You are useless_ – *நீ புடுங்குனது பூராவுமே தேவையில்லாத ஆணிதான்* _Inflated ego_ –…

மேலும்...