தக்காளி காய்ச்சல் அறிகுறிகள் மற்றும் சிகிச்சை என்ன?

புதுடெல்லி (21 ஆக 2022): தக்காளிக் காய்ச்சல் அதிக அளவில் குழந்தைகள் பாதிக்கப்படுகின்றனர். தக்காளி காய்ச்சல் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளில் காணப்படும் முதன்மை அறிகுறிகள் சிக்குன்குனியாவைப் போலவே இருக்கும், இதில் அதிக காய்ச்சல், உடல் தடிப்பு மற்றும் மூட்டுகளில் கடுமையான வலி ஆகியவை அடங்கும். மேலும் கோவிட்-19 நோயாளிகள் அனுபவிக்கும் அறிகுறிகளைப் போலவே இருக்கும். மூட்டு வீக்கம், குமட்டல், வயிற்றுப்போக்கு, நீர்ப்போக்கு, ஆகியவை மற்ற அறிகுறிகளாகும். தக்காளி காய்ச்சலுக்கான சிகிச்சையானது சிக்குன்குனியா, டெங்கு ,கொரோனா நோய்களுக்கான சிகிச்சையைப் போன்றது….

மேலும்...

பரவும் தக்காளி காய்ச்சல் – தமிக்கத்துக்கு எச்சரிக்கை!

புதுடெல்லி (21 ஆக 2022): இந்தியாவில் புதிதாக தக்காளி காயச்சல் என்ற நோய் பரவி வருகிறது. 5 வயதுக்கு உட்பட குழந்தைகள், சிறுவர்களை மட்டுமே தாக்கக் கூடிய இந்த நோய், சிறுகுடலில் உருவாகும் வைரஸ்  மூலமாக ஏற்படுகிறது. இந்த நோய் ஏற்பட்டவர்களின் உடலில் முதலில் உருவாகும் சிகப்பு நிற சிறிய கொப்புளங்கள், நாளடைவில் தக்காளி அளவுக்கு பெரிதாகும் தன்மை கொண்டது. இதன் காரணமாகவே அதற்கு ‘தக்காளி காய்ச்சல்’என்று பெயரிடப்பட்டு உள்ளது. அதிக காய்ச்சல், உடம்பு வலி, கை,…

மேலும்...