சிறுநீரகம் பற்றி அறிவோம் -பகுதி 2

உயிர் – ஒரு வேதி செயல். பல இரசாயன இயக்கங்களின் வெளிப்பாடு. உயிர் வாழ உணவு. உணவின்றி உயிர்வேதியல் இயக்கம் இல்லை. உடல் வெப்பம் உயிர் இயக்கத்தின் வெளிப்பாடு. வேதிச்செயல்கள் கழிவுகளை உருவாக்குகின்றன,24 மணி நேரமும் ,மூச்சு நிக்கும் வரையிலும். 1300 க்கும் மேற்பட்ட கழிவுகள் உருவாகின்றன, தினமும். இவை இரத்த கழிவுகளாகவும், உறுப்புகளின் ஊடே விரவியும் இருக்கின்றன. இக்கழிவுகளை வெளியேற்ற இயற்கை செய்த உபாயம் சிறுநீரகங்கள். திடக்கழிவுகளை மலக்குடல் மூலமும், திரவ கழிவுகளை சிறுநீரகங்கள் மூலமும்…

மேலும்...

சிறுநீரகம் பற்றி அறிவோம்..!

மருத்துவர்கள் நாட்பட்ட சிறுநீரக ரோகத்தை ரோகிகளுக்கு விளக்குவதற்காக பயன்படுத்தும் ஒரு சொல்லாடல், “உங்களுக்கு இரத்தத்தில் உப்பு இருக்கிறது அதனால் உணவில் உப்பை அதிகமாக சாப்பிடாதீர்கள்” என்று கூறுவது. இது ஒரு தவறான அறிவுரை உப்பை குறைத்து சாப்பிடுங்கள் என்றால், உடனே ரத்தத்தில் உள்ள உப்பு, நாம் உணவில் உள்ள உப்பை குறைத்து விட்டால் குறைந்து விடும் என்ற தவறான புரிதலுக்கு வழிவகுக்கிறது. கழிவுகளை வெளியேற்றாத சிறுநீரகத்தின் பாரத்தை குறைக்கவே உப்பை குறைக்க கூறுகிறார்கள். சிறுநீரக வியாதியின் அறிகுறிகள்…

மேலும்...