எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 4: பகுதி 06- வீடியோ!

ன்லி பஜாரை விற்றுவிட்டு தம் சகோதரர்கள் இருக்கும் இடத்துக்குக் கோத்திரத்தை இடம்பெயர வைக்கப் போவதாக துந்தார் பே கூறிய ஆலோசனை காயி கோத்திரத்தில் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்துகிறது…

தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது!

உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com

1080p HD Version For Download Click Here

360p Tablet Version For Download Click Here

இச்செய்தியைப் பகிருங்கள்:

Leave a Reply