பெருமையும் வறுமையின் கொடுமையும்….! கருத்துப்படம்

Share this News:

நாட்டில் வறுமையால் வாடும் மக்கள் பலர் உயிரிழந்து வருகின்றனர்.

இதனை கவனத்தில் கொள்ளாமல் பெருமைக்காக சிலைகள் வைப்பதை அரசு தொடர்ந்து செய்து வருவதை குறிக்கும் கருத்துப்படம்.

நன்றி: ARToons


Share this News: